Fontos tudni, kérjük elolvasni!

Szeretnénk felhívni figyelmét a vásárlással, garanciával, szállítással kapcsolatos tudnivalókra. Erre azért hívjuk fel a figyelmét, mert az elmúlt 16-év tapasztalata, hogy  sokan nem olvassák el a gyártók által kiadott prospektusokban az értékesítésre, szállításra és garanciára, cserére vonatkozó feltételeket.

Erre most felhívjuk az Ön figyelmét, a későbbi félreértések elkerülése végett.

 1. Érvényesség

Az Általános Eladási, Szállítási, Garanciális Feltételek minden megkötött értékesítési üzletre és szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra és pótszállításokra vonatkoznak. Ettől eltérni csak a Gyártó vagy képviselőjének, kereskedőjének írásos nyilatkozatával lehet.

 1. Megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését, színét, mennyiségét, valamint a szállítás módját, pontos címét,  várható időpontját (saját szállítás, vagy a Gyártótól igényelt szállítás). Az interneten és katalógusban szereplő színek, fotók csak tájékoztató jellegűek, nyomdai okok miatt színük eltérhet a valódi színtől. Ezért katalógusból vagy interneten lévő fotó alapján történő rendelés esetén az ebből adódó színeltérésre,felületstruktúrájára vonatkozó reklamációt elfogadni nem áll módunkban.

 1. Árak és elszámolás

A Gyártó mindenkori árjegyzéke (akciós árak is) a Gyártó gyártelepi átvételi
árait tartalmazza, raklap, csomagolás és szállítási költség nélkül. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított és a Vevő vagy megbízottja által aláírt szállítólevél. Az árak a gépi felrakás költségét tartalmazzák. Ha a Gyártó visszaigazolását a Vevő 3 napon belül nem kifogásolja, akkor az a Vevő által elfogadottnak minősül és a szerződés létrejöttnek tekintendő. A Gyártók által megadott értékesítési egységektől, kiszerelésektől eltérni nem tudunk (raklap, fél raklap, sor vagy m2). Kérjük az adott gyártó értékesítési egységéről tájékozódni sziveskedjék.

 1. A Vevő visszalépése

A megrendelő teljes, vagy akár részleges visszalépése a megrendelt mennyiségtől a Gyártó a szerződésben szereplő ár 20 %-át stornó díjként kiszámlázza az el nem szállított, visszamondott mennyiség értékének. A Gyártó követelheti az ezen összeget meghaladó kárát is.

 1. Szállítási idő

A Gyártó a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Vevőt 8 napos póthatáridő kitűzése és eredménytelen eltelte után megilleti a szerződéstől való elállás joga. A Vevő erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról. Amennyiben a termékek Szerződés szerinti határidőben történő kiszolgálása a Vevő miatt hiúsul meg, a Gyártónak jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a Szerződés szerinti esedékességgel érvényesíteni, vagy a Szerződéstől 30 nap elteltével elállni, és az árut másnak eladni.

 1. Feladás ,elszállítás, kiszállítás darus vagy fixes kamionnal

 • Vevő a saját vagy megbízottja által szállítja el a megrendelt terméket a Gyártótol,

 • Vevő igényli a Gyári kiszállítást. Ezt a gyártó teljesíti a „Fuvarfeltételekben” leírtak szerint.  A Gyártó gyűjtőfuvarban szállít a szállítás napján sms-ben értesíti a vevőt.  A Vevő részéről a következők figyelembevétele szükséges a szállítás megrendeléséhez: 

 • Ha  a tehergépkocsi állásideje meghaladja a jármű-egységenkénti 1 órát, a Gyártó a Vevő felé többletköltséget számol fel (átrakodás, várakozás, stb.)

 • Csak jól megközelíthető vízszintes és szilárd útburkolattal ellátott területre vállaljuk a szállítást, minden esetben a kapuig (bejáratig)

 • a nem megfelelően  megközelíthető cím  esetén a gyártó nem válalja a szállítást, vagy csak többletköltséggel, erről a megrendelőt tájékoztatja,

 • az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség is a Vevőt terheli. Behajtási engedély beszerzése a vevő feladata!!!

 • daruzni a tehergépkocsi csak vízszintes állásban letalpalva  tud. Raklapok, termékek csak raklapvillával mozgathatók !!!

 • a kiszállítással kapcsolatban további részletesebb információért forduljon a Gyártóhoz, vagy a Kereskedőjéhez.

 1. Raklapok / Elszámolás / A gyártók csak raklapjegy, szállítólevél ellenében vásárol vissza saját raklapot az alábbi feltételek  szerint a kiszállított darabszámig!!!

A Gyártók termékei csak raklapon vagy Big-Bag zsákokban szállíthatók. A raklapok és zsákok betétdíjasak. A raklapokat, ha szükséges a Gyártó megbontja, bontási díj ellenében. Vevő tudomásul veszi, hogy a Gyártók szabvány, illetve egyedi raklapok után betét és használati díjat számolnak fel, melynek mértéke Gyártótól függően változó. A göngyöleg visszaszállítása a vevő feladata, mely történhet a Kereskedő telephelyére, valamint a Gyártóhoz. Csak a Gyártóktól származó gyári raklapot veszünk vissza. Összetört, hiányos vagy flex által sérült raklapot nem vásárol vissza a Gyártó.

 1. Fizetési mód/fizetési feltételek

Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzzel pénztárunkban vagy előre átutalással. A termék kiszállítása, elszállítása csak a vételár és a fuvarköltség teljes kiegyenlítése után történhet.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó, Kereskedő tulajdonában maradnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- , vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában  álló árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás költségei is a Vevőt terhelik.

 1. Visszáru és annak megtérítése

A vevő megrendelése alapján többletként szállított árut a Gyártó csak egyeztetés után és csak akkor veszi vissza, ha az áru sértetlen és még eredeti gyári csomagolásban van (bontatlan egész raklap). A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számla másolatát is. A Gyártó az általa nem kifogásolt visszárut bontatlan csomagolásban, 20 % stornó díj levonásával, illetve a Gyártó telephelyére történő visszaszállítási költség levonása után írja jóvá. A Gyártó semmiféle lerakás folyamán keletkezett bontott, törött, vágott, ömlesztett, darabos árut nem vesz vissza és nem térít meg. Zsákos árut a Gyártó nem vásárol vissza. A Leier gyártó nem vásárol vissza és nem cserél terméket!

 1. Szavatosság, Garancia, termék csere

A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli ígérete alapján támaszthat. Töréskárt a leszállított mennyiség 3 %-ig a Gyártó nem térít meg. Az árut a Vevő vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség, szín, és minőség szerint fel kell mérni.  Az ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad beépíteni és a kifogást legkésőbb 3 napon belül közölni kell írásban - fotókkal, számlával mellékelve - a gyártóval. Cseregaranciát csak a még nem beépített termékre lehet érvényesíteni . Az átvétel megtörténte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető)  hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni. A térkő felszedését és visszarakás költségét a gyártó nem vállalja . A termékek felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. A kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában   ki van téve. Különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért ez nem képezheti a minőségi reklamáció alapját.  Az időjárás, az esővíz oldja a kálcium karbonátot, az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A kereskedelemben kapható mész- és cementfályol eltávolító segítségével kézileg is eltávolíthatók a mészkivirágzások. Vigyázat: a szín ez által megváltozhat. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics vagy zúzalék ágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás.  Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem teljes burkolt felületen jelentkezik. A fektetés során, amennyiben 1 raklapnál több kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és színek miatt) a köveket több raklapról keverve kell rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín és felületbeli különbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes kövek esetén.  Antikolt termékeknél az antikolás, koptatás, letöredezettség nagysága nem befolyásolható. A töréshelyeken a beton alapanyag részei is láthatóvá válnak. Koptatás miatt színe eltérhet a nem antikolt kövektől. A tört élek és felületek antik megjelenésű termékek tudatos jellemzői ezek, nem képezhetik a minőségi kifogás alapját. A Big Bag zsákokban szállított termékek között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a koptatás során keletkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi a szállítólevélen szerepel. A szállításkor látható a mesterséges öregbítés során keletkező porréteg, karcolás a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik. Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállított termék kinézete, színe eltérhet a mintakertben, mintatáblán régóta  kihelyezett kövek felületétől, színétől és kinézetétől.Térkövek és lapok csak megfelelő fugatávolság betartásával rakhatók, (Lásd gyártók  ajánlását katalógusokban ) zártfugával nem szabad burkolni.

Kérem a gyártók által kiadott ( Weboldalukon elérhető ) garanciális, értékesítési és műszaki fektetési tájékoztatót a részletek miatt vásárlás és burkolás előtt átolvasni szíveskedjék! Minden termék Teljesítmény Nyilatkozattal rendelkezik, melyek a gyártók weboldaláról letölthetők, illetve a gyártó szállítólevelén megtalálhatók, vagy a raklaphoz csatolva.

 Burkolatokról további hasznos információkat talál a gyártók weboldalán illetve a                                                                                   Térkő Lexikon menüpont alatt !

EN1338, ÖNORM EN 1339 és ÖNORM 1340  Térköveknél a megengedett mérettűrések: magasságnál +/- 4 mm, hosszúság és szélesség esetében +/- 3 mm. 

                                         Kérjük vásárlásnál a fent leírtak figyelembe vételét !